Online Kurser

Motorisk Urolige Børn - TILGANGEN

På dette mini online kursus lærer du om årsagen til motorisk uro og sansesøgende adfærd, og du får løsningen på, hvordan du imødekommer dit aktive, urolige barn. Lær hvordan du opnår større fokus og koncentration i læringssituationer og i samværd med familien.

Motorisk Screening af små skolebørn

Denne screening er gennemtestet, og udarbejdet til at screene børn i førskolealderen eller i indskolingen.

Den kan bruges af sundhedsplejersker, fysioterapeuter, lærere, pædagoger mv.

Kompendiet tager dig skridt for skridt igennem hele processen.

Børn med gode motoriske færdigheder har bedre koncentrationsevne, bedre social trivsel og højere faglighedsniveau og indlæring.

Motorisk Urolige Elever - TILGANGEN

Til Skoler: På dette mini online kursus lærer du om årsagen til motorisk uro og sansesøgende adfærd hos dine elever, og du får løsningen på, hvordan du opnår mere ro og større fokus og koncentration i læringssituationer.

Tryg hverdag med dit sensitive barn - METODEN

Dette mini online kursus vil på under 2 timer, give dig en indgående forståelse af dit barns sensitivitet, og indre uro og give dig konkrete værktøjer til at komme i gang med at handle, på det der er svært, så dit barn kan få trygheden tilbage.