FOKUS PÅ BØRN OG SANSEINTEGRATION

Samtaler

Testning
Online kurser

Oplæg

Det kan jeg tilbyde dig

ONLINE KURSER

Motorisk Uro, sensitive børn, screeninger, sansemotorisk træning, sanseintegration, mindfulness til børn mm. Find let tilgængelige online guides og øvelsesprogrammer. Mine online guides er alle overskuelige at komme igennem og tilbyder indsigt og konkret brugbar vejledning, du ikke vil undvære.

Der kommer hele tiden nye kurser til.

SANSEPROFILER

En sanseprofil er en test, der bruges til at afdække et barns måde at sanse verden på, hvilke reaktioner det har i forhold til dette, samt vejledning i hvad du kan gøre for at understøtte dit barn, i forhold til dette.

Jeg har stor erfaring med sanseprofiler, som ofte anbefales af psykiatrien i forbindelse med udredning af dit barn, men også anbefales til børn der bare har udfordringer med deres sansebearbejdning generelt

OPLÆG - SPARRING - SAMTALER

Du kan som skole, børnehave eller andet relevant booke mig til forskellige oplæg om sanseintegration, motorisk uro og motoriske screeninger.

Du. kan booke mig til samtaler om dit barn eller med din teenager.

Jeg har været børnefysioterapeut i 20+ år, og har gennem tiderne arbejdet med børn i alle aldre (0-18 år) primært i PPR regi.

Jeg har trænet, behandlet, vejledt og rådgivet og har samarbejdet med skoler, vuggestuer, børnehaver, sundhedsplejersker, psykologer og ikke mindst forældre.

SHOP

Kidsmoving.dk sælger redskaber der forbedrer fokus ved læsning, motorisk uro, sansesøgende ad færd, sensitivitet samt finmotoriske udfordringer.

Kidsmoving.dk er opstået på baggrund af mit virke som børnefysioterapeut, og shoppen sælger ting, jeg har rådgivet forældre, skoler og børnehaver i .

alt er nøje udvalgt, så du ikke skal ud og shoppe mange forskellige steder og være usikker på, om det du køber ind, nu også er det rigtigte. Alt hvad du kan få hos os er anbefalet af børnefysioterapeut og afprøvet igen og igen.